Bazujemy na globalnym podejściu do problemu pacjenta. Podstawą naszej pracy jest szczegółowy wywiad oraz badanie, które pozwala precyzyjnie określić przyczynę dysfunkcji.

570 500 537 Stefana Żeromskiego 1A, Pn - Pt 8.30 - 19.00
Śledź Nas

rehabilitacja

Urazy i kontuzje są nieodłącznym elementem aktywnego życia. Od sportowca po osobę sporadycznie uprawiającą rekreacyjną aktywność – nikt nie jest wolny od ryzyka ich wystąpienia. Kluczowym aspektem po doświadczeniu urazu jest nie tylko jego właściwe leczenie, ale również optymalizacja procesu rehabilitacji, aby powrót do zdrowia był jak najszybszy i najbardziej efektywny. Po pierwsze, należy pamiętać o zasadzie RICE – Rest, Ice, Compression, Elevation (Odpoczynek, Lód, Kompresja, Uniesienie). Jest to pierwsza pomoc przy kontuzjach, szczególnie tych dotyczących mięśni i stawów. Odpoczynek pozwala uniknąć dalszych uszkodzeń, lód zmniejsza obrzęk i ból, kompresja zapobiega

Rehabilitacja po urazach odgrywa kluczową rolę w procesie powrotu pacjentów do zdrowia i pełnej sprawności. Współczesna nauka dostarcza coraz więcej dowodów na to, że odpowiednio dobrana rehabilitacja może znacząco przyspieszyć gojenie oraz poprawić jakość życia osób po urazach. Najnowsze badania w dziedzinie rehabilitacji koncentrują się na zrozumieniu mechanizmów, które leżą u podstaw tej korzystnej interwencji. Z jednej strony, analizie poddawane są procesy biologiczne zachodzące w ciele podczas różnych form terapii, jak fizjoterapia czy terapia zajęciowa. Z drugiej – badacze interesują się również psychologicznymi aspektami rehabilitacji, takimi jak motywacja i gotowość pacjenta